Category Archives: บัตรเครดิตซิตี้แบงก์-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม

บัตรเครดิตซิตี้ – บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม

big-c-card– รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 12.5 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ที่ห้างบิ๊กซี หรือเทียบเท่าการรับเงินคืน 5%
– รับ 12.5 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ที่ร้านอาหารในพลาซ่าห้างบิ๊กซี (ศุกร์ – เสาร์- อาทิตย์)
– รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 2% ในรูปของคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ทั่วประเทศ

ประเภทบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมรายปี* เกณฑ์การยกเว้น ค่าธรรมเนียมสำหรับ บัตรหลักและบัตรเสริม**
(บาท/12 รอบบัญชี)
ปีแรก ปีถัดไป
บัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม บัตรหลัก ฟรี 2,000 100,000
บัตรเสริม 1,000

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป
  • สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป
    5622_2015-06-03_1-47-53