บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

rop-preferred– โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ผ่านทางออนไลน์
– รับ 15,000 ไมล์สะสม สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 10,000 บาท (รวม VAT 700 บาท) ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 50,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับบัตรฯ
– รับไมล์สะสมสูงสุด 10,000 ไมล์ เมื่อซื้อบัตร โดยสารการบินไทยระหว่างประเทศเพื่อเดินทางภายใน 12 เดือนหลังจากได้รับบัตร ทั้งนี้เที่ยวบินภายในทวีป รับ 5,000 ไมล์ และเที่ยวบินระหว่างทวีป รับ 10,000 ไมล์

ประเภทบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมรายปี*
(บาท/12รอบบัญชี)
ปีแรก ปีถัดไป
บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ บัตรหลัก 10,000 10,000
บัตรเสริม 2,000

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 50,000 บาทขึ้นไป
  • สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป

5622_2015-06-03_1-47-53

Related posts: